Att få rätt i domstolen är inte alltid det enklaste. Mycket handlar om vilka bevis du kan lägga fram och hur din motpart agerar. En viktig del i processen handlar om hur du och din advokat eller målsägandebiträde har pratat ihop er och hur ni lagt fram er strategi. Det är alltid bra att ha en god, förtrolig relation till den jurist som arbetar vid ens sida. Håll dig alltid till juristens tips och expertis, det brukar löna sig.

Är man utsatt för brott ska man ha ett målsägandebiträde. Hur det fungerar kan du läsa på här: https://www.legio.se/privatjuridik/utsatt-for-brott/malsagandebitrade/, vi rekommenderar läsningen eftersom Legio har som ambition att göra juridik mer lättillgänglig för folk som inte är så insatta. Det är viktigt att välja en jurist som är bra på att inkludera en i själva processen, annars är det många som upplever att de inte har koll och kontroll på vad det är som händer. Juridiken har många komplicerade begrepp som är svåra att förstå för någon som inte studerat juridik.

Brottsoffer

Att vara ett brottsoffer innebär att man på något sätt blivit utsatt för ett brott. Det kan vara av både högre och lägre kaliber. Kan inte gärningsmannen själv betala ut skadeståndet kan man få det utbetalat av Brottsoffermyndigheten. Man kan få ersättning för bland annat sjukvård, samtalsterapi, inkomstförluster och bestående skador. Man kan också få ersättning för kränkning om man blivit utsatt för olaga hot, misshandel eller hemfridsbrott eller överträdelse av kontaktförbud. SVT kan rapportera om att vändetiden kan dröja, eftersom myndigheten är överbelastad. Har du direkta frågor som rör detta kan du ringa Brottsofferjouren.

Att lyckas med ett yrkande handlar ofta om att man har goda bevis för att man blivit utsatt för ett brott. Det bästa är alltid att ringa polisen och anmäla brottet så snart efter att man blivit utsatt. Då kan man också passa på att fråga dem om hur man ska göra för att säkra bevis och liknande, eftersom polisen kan svara på dessa frågor.